การพัฒนากล้าไม้ยูคาลิปตัสทนเค็มและเทคนิคการปลูกในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTushar Andriyas, "Enhancing the salt tolerance of commercial Eucalyptus hybrid seedlings in preparation for reclamation of inland salinity area", European Journal of Forest Research, ปีที่ 138, ฉบับที่ 5, สิงหาคม - ตุลาคม 2019, หน้า 803-812