วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด