การตรวจสอบดีเอ็นเอพริกด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ(ชุดที่สาม)