การตรวจสอบการเกิดแอมโมเนียจากแบคทีเรียที่พบในเทมเป้