การศึกษาโครงสร้าง fuzzy PKU- algebras

Publish Year International Journal 1
2018 exชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์, inดร.แคทลียา ดาวสุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "SOME RESULTS ON FUZZY PKU-ALGEBRAS", International Journal of Pure and Applied Mathematics, ปีที่ 118, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, หน้า 221-230