การพัฒนาการแจกแจง discrete weighted Lindley

Publish Year International Journal 1
2018 exKhongthip, P., exPatummasut, M., inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "The discrete weighted exponential distribution and its applications", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 1105-1114
Publish Year International Conference 3
2016 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุดธิดา สังข์พุ่ม, "The Discrete Weighted Lindley Distribution", 12th International Conference on Mathematics, Statistics, and Their Applications, ICMSA 2016:, 4 - 5 ธันวาคม 2016, Banda Aceh สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 exนางสุนทรี เด่นเทศ, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, รองศาสตราจารย์, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Mixed Distribution of Negative Binomialand Two-parameter Lindley Distributions", 12th International Conference on Mathematics, Statistics, and Their Applications, ICMSA 2016, 4 - 6 ธันวาคม 2016, Banda Aceh สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2015 exP. Khongthip, exP. Nanthaprut, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exC. Pudprommarat, "Computation of Quantile Function of the Quasi Lindley Distribution andJanardan Distribution by Using Lambert W Function", International Conference on Applied Statistics 2015, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, พัทยา อ.เมือง จ.ชลบุรี