การแยกโลหะทองแดงออกจากน้ำเสียโดยใช้เทคนิคซีเมนเทชัน

Publish Year International Conference 1
2018 exTharaphan Youkhong, exRungwalee Suklim, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aqueous copper(II) measurement by smart phone photometry", PACCON2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย