การสังเคราะห์และพัฒนาสารประกอบอะลูมิเนียมขั้นสูงด้วยวิธีการเผาไหม้ของโซลเจลแบบอัตโนมัติชนิดใหม่เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง