เทคนิคการพล็อตต้นไม้ไอเท็มเซ็ท

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำเสนอ Class Association Rules (CARs) ด้วยการพล็อตต้นไม้ไอเท็มเซ็ต (Itemsets Tree Plot): กรณีศึกษาชุดข้อมูลมะเร็งเต้านม", การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 , 1 - 2 พฤศจิกายน 2017, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย