สารประกอบยางธรรมชาติที่มีสมบัติการนำไฟฟ้า

Publish Year International Conference 4
2019 exกิิติพงศ์ ทะนะ, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. เรวัตร ใจสุทธิ, "Silver Nanowire coated on Prevulcanized Rubber forStretchable Electronic Devices", the 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST36), 26 - 29 มีนาคม 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exทวีวัฒน์ คำหล้า, exZehui Du, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Silver Nanowires Production: Synthesis and Characterization with Polyol Method", the 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST36), 26 - 29 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกัญฐาภรณ์ มีสวัสดิ์, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Study of Silver Nanowires Degradation inIsopropyl Alcohol", The 35th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, เชียงใหม่ ประเทสไทย
2018 exกัญฐาภรณ์ มีสวัสดิ์, exกิิติพงศ์ ทะนะ, exดร. เรวัตร ใจสุทธิ, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface treatment with microwave plasma improving PEDOT:PSS adhesion on natural rubber", The International Conference on Materials Research and Innovation, 17 - 21 ธันวาคม 2018, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดความเครียด (Strain sensor) จากวัสดุนาโน (Nanomaterial) บนยางธรรมชาติ", Kasetsart University, 2020