การเตรียมและสมบัติของท่อนาโนไททาเนียที่ถูกเจือปนด้วยทองแดงและเหล็ก ด้วยวิธีแอโนไดเซซัน