การศึกษาเชิงการทดลองของการกวนของอากาศที่ไหลผ่านปีกเบาะอากาศ