การพัฒนาระบบปลอดเชื้อในการขยายอ้อยพันธุ์ดีด้วยวิธีการ Bio Reactor