การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ลดปวดของตัวยา firocoxib และกลุ่มควบคุมในการลดปวดลังผ่าตัดทำหมัน

Publish Year International Journal 1
2017 exPrangtip Phuwapattanachart, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Analgesic efficacy of oral firocoxib in ovariohysterectomized cats", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 1-8