โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์และเงื่อนไขการเติบโตที่สอดคล้องกับราคาขาย: อุตสาหกรรมปลาสวยงาม