การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในป่าเต็งรังพื้นที่ มจธ. ราชบุรี

Publish Year National Journal 1
2018 exพรพรรณ สิระมนต์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการสกัดต่ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบหมีเหม็น", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 45-52