ความสามารถในการยับยั้งการอักเสบของไคโตซานต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายนอกร่างกายของเซลล์มดลูกวัว