การผลิตเชื้อเพลิงแข็งชีวภาพจากขยะชุมชนในประเทศไทยด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลทรีทเม้นท์