แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย กิจกรรม: โครงการร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย แผนกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่