การศึกษาสารไล่แมลงพาหะในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 exChutipong Sukkanon, exMJ Bangs, exJIROD NARARAK, exJeffery Hii, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Discriminating Lethal Concentrations for Transfluthrin, a Volatile Pyrethroid Compound for Mosquito Control in Thailand", Journal of the American Mosquito Control Association , ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2019, หน้า 258-266