การสำรวจและประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์ของไม้ประดับพื้นเมืองเพื่องานภูมิทัศน์