ระบบแอพพลิเคชั่นร้านขายขนมไทยออนไลน์

Publish Year National Conference 1
2016 exนัชชา ศรีไม้, inนายทนุวงศ์ จักษุพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอพพลิเคชั่นร้านขายขนมไทยบนแอนดรอยด์", The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016, 27 - 29 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย