การประเมินทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม ภายใต้โครงการศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโจง รวมถึงผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (Council Study)