ผลของรูปแบบการออกำลังกายเฉพาะของกีฬาขี่ม้าโปโลต่อคุณสมบัติของกล้ามเนื้อลายในม้าโปโล