การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่และการนำไปใช้ในตลาดอุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 1
2015 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่และการนำไปใช้ในตลาดอุตสาหกรรม", The 6th International Conference on Business and Economics, 25 - 27 มิถุนายน 2015, เซ็นต์ปีเตอร์สเบอร์ก