อิทธิพลของโครงสร้างตำหนิต่อค่าการเก็บประจุแบบควอนตัมในท่อนาโน

Publish Year National Journal 1
2017 exSorasit Buapong, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Stone-Wales Defect on Quantum Capacitance in Carbon Nanotube", Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University Special issue, ปีที่ 2560, ฉบับที่ Special, พฤศจิกายน 2017, หน้า 47-53