ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่ดีที่สุดสำหรับการส่งหดตัวแบบอ่อนในฟังก์ชันระยะทางเสมือนวางในทั่วไป b