การศึกษาเอนไซม์ย่อยผนังลำตัวแมลงที่สร้างจากราเส้นสายที่เจริญหลังน้ำท่วม