คุณภาพไก่ไข่ในตลาดนัด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ประเทศไทย