การวิเคราะห์แบบเซมิแวริโอแกรมในข้อมูลธุรกรรมของอสังหาริมทรัพย์: กรณีศึกษาของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ปิยวัลย์ ศรีขำ, "Semivariogram Analysis Using Real Estate Transaction Data: A Case Study of Condominiums in Bangkok", International Conference on Social Sciences and Business August 25-27, 2016, Tokyo Japan, 25 - 27 สิงหาคม 2016, โตเกียว ญี่ปุ่น