การใช้เส้นใยบะซอลต์แทนแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์แผ่นซีเมนต์เสริมแรง

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exวิชิต ประกายพรรณ, exPitcharat Ineure, exNutthita CHUANKRERKKUL, exEdward A. Laitila, exนันทพร คงคะจันทร์, "Properties and performance of the basalt-fiber reinforced texture roof tiles", Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า e00444-1-12
2018 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exดร.วิชิต ประกายพรรณ, exดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพร คงคะจันทร์ , exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, "Feasibility Study of Using Basalt Fibers as the Reinforcement Phase in Fiber-Cement Products", Key Engineering Materials, ปีที่ 766, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 252-257
Publish Year International Trademark 3
2021 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exวิชิต ประกายพรรณ, exนันทพร คงคะจันทร์, exพิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, exณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, "สูตรผสมครอบหลังคาที่มีเส้นใยบะซอลต์เป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2021
2019 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exนันทพร คงคะจันทร์, exวิชิด ประกายพรรณ, exพิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, exณัฎฐิตา ชวนเกริกกุล, "สูตรผสมกระเบื้องหลังคาที่มีเส้นใยบะซอลต์เป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2019
2017 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, exดร. วิชิต ประกายพรรณ , exผศ.ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, exผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, exดร. พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, "สูตรผสมแผ่นซีเมนต์เสริมแรงที่มีเส้นใยบะซอลต์เป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2017