ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ควอตซ์และการทำเหมืองแร่ควอตซ์ พื้นที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Conference 2
2018 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High Potential Quartz Deposit Zones Constrained by Multi-frequency Electromagnetic and 2D Resistivity Imaging Techniques, Nongprue District, Kanchanaburi Province of Thailand", 15th Regional Congress on Geology, Mineral and Energy resources of Southeast Asia, 16 - 17 ตุลาคม 2018, ฮานอน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2015 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuchit Siritongkham, "Application of 2D Resistivity Imaging to Achieve a New High Potential Zones of High Grade Quartz Vein Deposit at Nongprue District, Kanchanaburi Province of Thailand", The International Conference on Geology, Geotechnology, and Mineral Resources of INDOCHINA , 5thGEOINDO 2015, 23 - 24 พฤศจิกายน 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย