การตรวจสอบโรคถุงน้ำในไตแมวเปอร์เซีย สายพันธุ์ที่มาจากเปอร์เซียและวิเชียรมาศ โดยการตรวจสอบทางพันธุกรรม

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, "Hypertrophic Cardiomyopathy Affected Fertility in Maine Coon Cat", The 3rd of the Joint Symposium of Thai and Japanese Societies for Animal Reproduction, 13 - 14 มกราคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "Detection of Polycystic Kidney Disease in Persians, Persian Related Cat and Siamese Cat by Genetic Test", The 14th Asian Association of Veterinary School (AAVS) Congress in conjunction with The 6th South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA) Meeting 2015 'Veterinary Education and Veterinary Challenges in One Health/Aging Pets' , 12 ธันวาคม 2015