การแยกซิงค์เฟอร์ไรท์ที่มีอยู่ในฝุ่นจากเตาอาคร์คไฟฟ้าด้วยกระบวนการสะอาด

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPattadon Jaithakul, exTanuvat Gulrueang, "ZINC RECOVERY FROM ELECTRIC ARC FURNACE DUST USING EGGSHELL", International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1-4
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPattadon Jaithakul, exTanuvat Gulrueang, "ZINC RECOVERY FROM ELECTRIC ARC FURNACE DUST USING EGGSHELL", The IRES 244th International Conferences on Metallurgy Technology and Materials (ICMTM) , 6 - 7 กันยายน 2017, Auckland นิวซีแลนด์