การพัฒนาสารยับยั้งไนตริฟิเคชันจากพืชเพื่อลดการสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจนและบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Publish Year National Conference 1
2016 exนางสาวพัชริยา เวลุตัง, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารยับยั้งไนตริฟิเคชันที่สกัดจากพืชต่อการเปลี่ยนรูปของปุ๋ยไนโตรเจนในการบ่มดินระดับห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6: 2559, 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2016, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย