การพัฒนาสายพันธุ์แม่ที่มีเพศผู้เป็นหมันเพื่อการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์