การปรับปรุงประสิทธิภาพสมบัติทางแสงและสมบัติทางไฟฟ้าของชั้นฟิล์มขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงอินเดียมทินออกไซด์โดยการอบ