การดำเนินการด้สน LEED 2009 for Core and Shell Development สำหรับอาคาร G Land Tower Grand Phrarama 9