ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร เฟส 2 : เครื่องดื่มเม่าผงชนิดแห้ง