การยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์(SNS)ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย(Gen Y)

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS)ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ( GEN Y)", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 92, ตุลาคม - ธันวาคม 2015
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Acceptance of Social Network Service of Generation Y in Thailand", The IAFOR International Conference on Global Studies 2016 , 16 - 18 กรกฎาคม 2016, บาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน