การใช้ Antisense Technology ในการยับยั้งการสร้างเอทธิลีนเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้

Publish Year International Journal 2
2013 exนางสาวนพมาศ โลกคำลือ, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Sequence Analysis of Ethylene Response Sensor Gene isolated from Vanda Miss Joaquim Flowers", Kasetsart Journal (Natural Science) , ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2013, หน้า 271-284
2013 inดร.นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Cloning and sequence of cDNA encoding 1-aminocyclo-propane-1-carboxylate oxidase in Vanda flowers", Maejo International Journal of Science and Technology , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 338-352