ระบบทำความสะอาดแก๊สสังเคราะห์สำหรับเตาหุงต้มในครัวเรือน