ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาววรรณวิภา หงส์นภาดล, อาจารย์, "ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตหมาวิทยาลัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน", International Journal of Arts and Sciences Conference (IJAS), 28 พฤษภาคม 2014, บอสตัน แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา