การวิเคราะห์ดินเพื่อการจัดการดินและใช้ปุ๋ยสำหรับการผลิตข้าวปลอดภัย จ.สิงห์บุรี

Publish Year National Conference 3
2013 exPiangrawee Santivongskul, exGautier Landrot, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CAPACITY OF SESAME (Sesamum indicum L.) AND SOYBEAN (Glycinemax L.) TO UPTAKE PHOSPHORUS IN A SANDY SOIL CONTAINING VARIOUSTYPES OF PHOSPHORUS FERTILIZERS", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 39) “Innovative Science for a Better Life”, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exRewadee Tonggua, exGautier Landrot, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CURRENT STATUS OF HEAVY METALS IN NON-MINE IMPACTEDPADDY SOILS: A CASE STUDY IN SING BURI PROVINCE", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 39) “Innovative Science for a Better Life”, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exOrasa Jamsri, exGautier Landrot,, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CURRENT STATUS OF PHOSPHORUS BIOAVAILABILITY IN THAIPADDY SOILS: A CASE STUDY IN SING BURI PROOVINCE", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 39) “Innovative Science for a Better Life”, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย