ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จำเป็นต่อการเพิ่มศัยกภาพการพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ