การขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างหลักสูตร