แนวโน้มการจัดการอาชีวศึกษาของเทศบาลในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์, "แนวโน้มการจัดการอาชีวศึกษาของเทศบาลในประเทศไทย", The Asian Conference on Education 2013, 23 - 27 ตุลาคม 2013, โอซาก้า ญี่ปุ่น