การประเมินความถูกต้องของการสำรวจด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสโดยวิธีสถานีอ้างอิงเสมือนในการกำหนดตำแหน่งประตูน้ำของการประปานครหลวง