การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์เข็ม ในบางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year International Conference 1
2017 exTiwtawat Napiroon, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, รองศาสตราจารย์, ex Wichai Santimaleeworagun, exHenrik Balslev, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exKongkanda Chayamarit, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic signal of Thai Lasianthus (Rubiaceae) as antimicrobial effect against pathogenic bacteria", 17 th Flora of Thailand Conference, 21 - 25 สิงหาคม 2017, อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exทิวธวัฒ นาพิรุณ, exสรัญญา วัชโรทัย, exก่องกานดา ชยามฤต, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exHenrik Baleslev, "อนุกรมวิธานของพืชสกุลกำลังเจ็ดช้างสาร (วงศ์เข็ม)ในกลุ่มป่าธรรมชาติภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ใน ประเทศไทย ครั้งที่ 5 , 25 - 27 พฤษภาคม 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย