โปรติโอมิคการแสดงออกของซีรัมโปรตีนในเป็ดระหว่างได้รับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1